utvecklas med nya möjligheter? Dax för en ny ägare?

TEXY TEXT

Detta är Ägarskifte Micro

Ägarskifte Micro startades av Omställningskontoret+ 2013. Från januari 2016 ägs projektet av Fyrbodals kommunalförbund. 

Projektet vänder sig till personer med intresse av att överlåta eller överta små eller medelstora företag. Det är ägarledda företag med kanske en eller två ägare och någon anställd.  Är du på väg att avveckla ditt företag? Eller är du intresserad av att ta över ett företag?

Ägarskifte Micro syftar till att sprida kunskap och underlätta ägarskiften i små företag. Det finns gott om en- och tvåmansföretagare som är på väg att gå i pension eller som funderar på att avveckla sina företag. För att inte företagen inklusive deras erfarenhet och kompetens, ska försvinna från regionen är tanken att sammanföra dessa företagare med personer som vill driva dessa företag vidare. Detta i syfte att det inte skall försvinna arbetstillfällen utan istället ges möjligt att skapa fler.

Ägarskifte Micro samarbetar med olika aktörer som Företagarna, Arbetsförmedlingen, NyföretagarCentrum, Almi, banker, revisorer, aktuella kommuner m.fl. Vi stödjer även personer som har lite eller ingen tidigare erfarenhet av att driva företag. Projektet Ägarskifte Micro drivs idag inom 17 kommuner i Västsverige. Merparten av dessa finns inom området för Fyrbodals kommunalförbund. Det är bara inom dessa kommuner som projektet ger rådgivning.


ÄGARSKIFTE MICRO 2019

Ägarskifte Micro med rådgivning rund sk generationsskiften drivs under 2019 av Almi https://www.almi.se/vast/

Kontakt avseende rådgivning ägarskiften maila oss gärna på denna adress info@agarskiftemicro.se

© Copyright Ägarskifte Micro