Sälja företag

Ägarskifte kan vara något som berör den egna familjen, ett skifte från en generation till en annan. Det kan också vara ett ägarskifte där personal tar över företaget eller en överlåtelse där köparen ser en möjlighet att integrera företaget i en annan affärsverksamhet. I många fall av övertagande i mindre företag är köparen en nyföretagare, mer eller mindre erfaren av företags- och affärsverksamhet. Säljprocesserna kan vara olika men har ändå mycket gemensamt.

Grundregeln när man står inför ett ägarskifte är att det tar längre tid än man tror.

Läser du vidare under rubrikerna till vänster får du våra råd på dessa områden. Råd om Generationsskifte hittar du i ett separat avsnitt.  

 

CHECKLISTOR
  • Sälja företaget!? Aldrig i livet!
  • Egenbedömning inför presentation

ERBJUDANDEN
Här hittar du aktuella erbjudanden för dig som säljare!

HITTA KÖPARE
Genom vår matchningsdatabas får du möjlighet att hitta köpare till ditt företag.

MARKNADSPLATSER
Länkar till ytterligare möjligheter att hitta köpare.