Om Ägarskifte Micro

Ägarskifte Micro startades av Omställningskontoret+ 2013. Från januari 2016 drivs projektet av och delfinansieras av Fyrbodals Kommunalförbund.

Projektet vänder sig till personer med intresse av att överlåta eller överta småföretag. Är du på väg att avveckla ditt företag? Eller är du intresserad av att ta över ett mindre företag?

Det finns gott om en- och tvåmansföretagare som är på väg att gå i pension eller som funderar på att avveckla sina företag. För att inte, företagen inklusive deras erfarenhet och kompetens, ska försvinna från regionen är tanken att sammanföra dessa företagare med intresserade personer som idag saknar sysselsättning eller helt enkelt funderar på att starta ett företag.

Ägarskifte Micro syftar till att sprida kunskap och underlätta ägarskiften i små företag. I detta ligger samarbete med olika aktörer som Arbetsförmedlingen och NyföretagarCentrum som syftar till att stödja personer som har lite eller ingen tidigare erfarenhet av att driva företag. På Ägarskifte Micros hemsida kan du även registrera ditt intresse för att överlåta eller köpa ett mindre företag. Här finns även ett antal företag till salu.